Συστήματα Επικοινωνίας

Αλφαβητικά  συστήματα  επικοινωνίας τυφλοκωφών

Συνοπτικά αναφέρουμε τα συστηματα επικοινωνίας τα ονομαζόμενα αλφαβητικά, ή, δακτυλολογικά

 

Αλφαβητικό σύστημα εδώ εννοούμε όταν μεταφέρουμε τα μηνύματα μας γράμμα προς γράμμα  Κάθε γράμμα της αλφαβήτου έχει  την εκπροσώπηση του και στις περισσότερες φορές εκτελείται πάνω στην παλάμη του τυφλοκωφού. Έχει το σημείο του, η την κίνησή του, πάνω στην παλάμη και στα δάκτυλα. (Αυτή είναι και η δακτυλολογία όταν κάθε γράμμα έχει την μορφή του στα δάκτυλα και στις κινήσεις τους και γενικά στο χέρι.)

Διατηρείται η δομή της προφορικής γλώσσας.

Βασικά υπάρχει μια  μικρή παύση μεταξύ των λέξεων για να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ τους (εξαρτάται βέβαια και από το επίπεδο του ατόμου ). Η ταχύτητα του συλλαβισμού εξαρτάται από την κατάσταση και δεξιότητα  του εκάστου τυφλοκωφού.

Δεν χρησιμοποιούνται σημεία στίξης, αλλά μπορεί σε περιπτώσεις που δίνεται έμφαση στην επικοινωνία.

Χρησιμοποιούνται το ερωτηματικό και θαυμαστικό, γιατί δίνουν μια αναγκαία πληροφορία για την κατανόηση του μηνύματος. Όπως επίσης και η παρένθεση που περικλείει ένα ξεχωριστό σχόλιο.

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η καλή γνώση της δομής της γλώσσας.

Μπορεί να είναι δύσκολα για άτομα πάσχοντα από διαβήτη, όπου υπάρχουν δυσκολίες στην αφή ( ΟΙ ειδικοί προτείνουν το σύστημα του ‘’δακτύλου σαν στυλό ‘’)

Είναι αναλυτική μέθοδος και το άτομο πρέπει να εχει ένα καλό επίπεδο αντίληψης και σύνθεσης για να ολοκληρώνει την λέξη και την φράση.

Υπάρχουν πολλες μορφές τέτοιου είδους συστημάτων επικοινωνίας.

Όσον αφορά το Σύστημα Μαλοσι εδώ εχουμε ελαφρό άγγιγμα με την ακρη –ες του δάκτυλου/ων του συνομλητή πανω στην παλάμη, τις φάλλαγγες και στην άκρη των δακτύλων του τυφλοκωφού. Το χέρι του τυφλοκωφού μπορεί να κυττά προς τα πάνω, ή προς τα κάτω και κάθετα προς τα μπροστά.