Ποιοι είμαστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ,ΓΟΝΕΩΝ ,ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦIΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΄΄ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ΄΄

 

Μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έτος ίδρυσης 1992.

Αριθμός μητρώου στο Εθνικό μητρώο: 09110ΣΥΕ12046Ο38Ν/0330

Αριθμός μητρώου στο Ειδικό Μητρώο: 09110ΣΥΕ12046Ο39Ν/0281

Έδρα: Ραγκαβή 27, Αθήνα 11474

Τηλέφωνο 210 6440689 / κινητό 693 64 40689

Άλλα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8950883, 210 6126345

Κινητά τηλ. επικοινωνίας: 693 669 5569, 694 887 8063

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

΄΄ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ’’, δημιουργήθηκε από μια ομάδα γονέων τυφλοκωφών παιδιών με την στήριξη επαγγελματιών και φίλων. Αποτελεί την μοναδική οργάνωση στην χώρα μας που έχει στόχο την αναγνώριση της τυφλοκωφωσης ως ανεξάρτητης αναπηρίας, την δημιουργία εκπαιδευτικών και αποκατάστασης δομών για τυφλοκωφά παιδιά και ενήλικες όπως και την ειδική κατάρτιση επαγγελματιών.

Η Τυφλοκώφωση είναι μια διπλή αναπηρία συγχρόνως σε όραση και ακοή. Τα συνδυασμένα προβλήματα στις δύο αυτές αισθήσεις, της απόστασης όπως αναφέρονται δυσχεραίνει την μάθηση, την επικοινωνία, την αυτόνομη μετακίνηση, την κοινωνικοποίηση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Με αυτές τις ιδιαίτερες δυσκολίες, το τυφλοκωφό άτομο χρειάζεται ειδική υποστήριξη σε όλη του την ζωή για να αναπτύξει τις ικανότητές του και να κοινωνικοποιηθεί.

Ήδη ΄΄ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ΄΄ έχει ήδη αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων, τις οποίες βέβαια συνεχίζει όπως:

-Έρευνα για εύρεση τυφλοκωφών παιδιών και ενηλίκων.

-Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων Υπουργείων Παιδείας και Πρόνοιας και προώθηση αιτημάτων.

-Ευαισθητοποίηση του κοινού.

-Επισκέψεις κατ οίκον στις οικογένειες και συμβουλευτική καθοδήγηση.

-Οργάνωση σεμιναρίων από ειδικευμένους επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό.

-Οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, στη χώρα μας με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις Τυφλοκωφών.

-Επισκέψεις σε κέντρα τυφλοκωφών εξωτερικού για πληροφόρηση και κατάρτιση παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

-Συμμετοχή τυφλοκωφών παιδιών σε κατασκηνώσεις.

-Συμμετοχή των τυφλοκωφών παιδιών σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και σε άλλες δραστηριότητες παιδαγωγικών προσεγγίσεων και κοινωνικοποίησης.

-Σημαντικός στόχος η δημιουργία Ειδικών Σχολείων ή τμημάτων στις σχολικές μονάδες, ειδικών υπηρεσιών ενηλίκων με ειδικευμένο προσωπικό. Ιδανικό θα ήταν η δημιουργία ΄΄Στέγης ενηλίκων Τυφλοκωφών ΄΄, με ειδικές υπηρεσίες καθημερινής διαβίωσης διερμηνέων, προσωπικού στήριξης, με τεχνολογικά βοηθήματα επικοινωνίας.

 

Ο Σύλλογος συνεργάζεται με οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και είναι μέλος:

- Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων –Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.).

- Της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

- Της Διεθνούς Οργάνωσης Τυφλοκωφών, Deafblind International (DbI), όπου ο Σύλλογος εκπροσωπεί την χώρα μας.

- Της Eucounit.

- Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τυφλοκωφών, World Federation of Deafblind (WFDb).

 

Ο Σύλλογος στηρίζεται οικονομικά στις συνδρομές των μελών, σε χορηγίες και δωρεές προς το παρόν.

Μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενο άτομο προς τους στόχους του Συλλόγου.

 
Το νέο Δ.Σ. απο τις αρχαιρεσίες του 2022
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπεζεριάνου Κατερίνα
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παππά Γωργία
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μυλωνά  Δέσποινα
 
ΤΑΜΙΑΣ: Ματσα Διαμάντω
 
ΜΕΛΟΣ: Παντερμαρακης  Γεώργιος

 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF DEAFBLIND,PARENTS -TUTORS OF DEAFBLIND CHILDREN AND FRIENDS ‘’THE HELIOTROPE’’

The Association is founded in Athens in 1992. This organization is the only one dealing with deafblind people. It’s objectives are the education and rehabilitation of the deaf blind people.

The Association is a member of the Deafblind International ( DbI ) ,and of the World Federation of Deafblind ,(WFDb) .

 

Some of the activities are:

 

- Identification of Deafblind people all over Greece.

- Awareness of the society on deafblind problems.

- Visiting and counseling families of deafblind people.

- Staff training in special educational centers abroad.