Δωρεές

 

Αριθμός λογαριασμού:
EUROBANK
0026-0281-77-01000-95070

IBAN: GR4002602810000770100095070
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ.ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
 

Επίσης στις προσφορές σε είδος ,πχ γραφική ύλη από βιβλιοπωλεία κλπ.