Εθελοντές

 

Στο ’’ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ’’ έχουμε στόχο:

- Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την αναπηρία της Τυφλοκώφωσης.

 - Την αναζήτηση /ανεύρεση  τυφλοκωφών ατόμων ,για την στήριξή τους, τη γνωριμία μεταξύ τους και την ανάπτυξη ενός δικτύου συζήτησης προβληματισμού και προτάσεων δικών τους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι σημαντική η παρουσία και συνεργασία  με εθελοντές, και άλλες εθελοντικές οργανώσεις.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εθελοντισμού και υποστήριξης του συλλόγου μας.

Αν κάποιος θέλει μπορεί να προσφέρει ως εθελοντής συνοδείας κατόπιν Εκπαίδευσης και όταν τηρηθούν οι συγκεκριμμένες απαιτήσεις να κάνει αίτηση για εθελοντής συνοδείας

Μπορείτε όμως ταυτόχρονα, να στηρίξετε τον συλλογό μας εθελοντικά με πολλούς τρόπους δείτε τρόπους στήριξης η πως μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις μας.