Εκπαίδευση Εθελοντών Συνοδείας

Εκπαίδευση εθελοντών συνοδείας

   Η συνοδεία τυφλοκωφών ατόμων προϋποθέτει ενημέρωση ευαισθητοποίηση και πρακτική, σε θέματα τυφλοκώφωσης.

Ο Σύλλογος με την συνεργασία φορέων Τυφλών , σχεδιάζει την οργάνωση θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων προετοιμασίας εθελοντών συνοδών Τυφλοκωφών ατόμων.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει :

- Θεωρητική ενημέρωση στα συνδυασμένα προβλήματα όρασης και ακοής και βιωματική πρακτική

- Συστήματα επικοινωνίας και πρακτική

- Αρχές συνοδείας και εξάσκηση

Τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στη ηλεκτρονική διεύθυνση σημειώνοντας ως θέμα : Για εκπαίδευση εθελοντών :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.